PAKET M1 + M2

190 € u din. vrednosti

MODULI M1 i M2 organizuju se u toku jednogvikenda (subota i nedelja).

Polaznici će imatiukupno 14 sati radioničarskog rada (7+7).


150 € u din. vrednosti

za tri učesnika i više po jednoj prijavi

PAKET M1+M2+M3

290 € u din. vrednosti

MODULI M1 i M2 organizuju se u toku jednog vikenda (subota i nedelja).

MODUL M3 organizuje se narednog vikenda u trajanju od 7 sati radioničarskog rada.

U paket su uključene i konsultacije odnosno direktna komunikacija sa trenerima između modula.


260 € u din. vrednosti

za tri učesnika i više po jednoj prijavi

Odaberite obuku i prijavite se putem kontakt forme.